ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง หญิงสาวที่มีค่าดั่งทองคำ

ชื่อนี้มักจึงดูดมิตรภาพ ทำให้มีเพื่อนมีฝูงมากหน้าหลายตา และมักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จัก สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงได้ เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ถูกสั่งสอนมาให้มีความเรียบร้อย เป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวล กิริยามารยาทน่าชื่นชม เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบสังเกตสิ่งรอบตัว จึงทำให้เป็นคนที่ใส่ใจกับรายละเอียดรอบข้าง ใส่ใจในทุกปลีกย่อย ให้ความสำคัญกับบางสิ่งที่คนมักมองข้าม มีสติปัญญาดี อารมณ์อ่อนไหว ลุ่มลึกดั่งศิลปิน