ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง เทวดาดั่งทอง

ชื่อนี้ชีวิตมักจะไม่คงเส้นคงวา มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกะทันหันอยู่บ่อยครั้งจนตั้งตัวไม่ทัน ชีวิตที่เคยรุ่งเรืองอาจจะตกต่ำลงได้ง่ายๆเพียงชั่วพริบตา การทำงานมักจะต้องมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้ง ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง อาจจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเข้าโรงพยาบาล มักมีศัตรูคอยอาฆาต อาจจะมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจกับผู้ทรงอิทธิพล ชีวิตคู่มักจะไม่ค่อยดีนักอาจจะเป็นหม้ายหรือต้องใช้ชีวิตโสด คู่ครองไม่ค่อยมีมาให้เห็นนัก มีมาก็อาจจะต้องหย่าร้างกันในภายหลัง