การตั้งชื่อนี้ มีคำแปลชื่อ สื่อถึงผู้ที่มีใจกว้างน่านับถือ

การตั้งชื่อนี้ เป็นชื่อที่เมื่อดูเผิน ๆ แล้วเหมือนชีวิตจะมีความสุข ราบรื่นไปด้วยดี แต่จริง ๆ แล้วภายในเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่แก้ไม่ตก ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามมากมายจนเหน็ดเหนื่อยด้วยตนเอง จะสามารถประสบความสำเร็จได้ ไม่มีใครคอยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ต้องฝ่าฟันให้รอดพ้นไปด้วยตนเอง เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคู่ครอง ที่จะได้คู่ที่มีฐานะ มีเกียรติเป็นที่เคารพนับถือ สามารถดูแลได้ เป็นคนที่มีความอบอุ่นและมีความมั่นคง