การตั้งชื่อนี้มีคำแปลชื่อ สื่อถึงการมียศที่ระบือนาม

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้เต็มไปด้วยวิบากกรรม ความชั่ว ทำให้นิสัยเป็นคนใจร้าย หดเหี้ยมอำมหิต มีความคิดที่คับแคบ ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่น ทำให้เป็นผู้ที่ไร้ญาติขาดมิตร ใจร้อน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้บ่อยๆ ไม่ค่อยมีเหตุมีผล มักมีความเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองเป็นที่หนึ่ง มั่นใจในความคิดของตนเอง ไม่ฟังใคร เถียงหัวชนฝา ทำให้เป็นคนที่ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม ชีวิตมักตกต่ำ แต่ไม่รู้ตัว