การตั้งชื่อนี้มีคำแปลชื่อ สื่อถึงแก้วรัตนะที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้เป็นชื่อที่ต้องพบเจอกับความวิบัติในชีวิตมากมาย เต็มไปด้วยขวากหนามที่ต้องฟันฝ่า ชีวิตต้องพบเจอกับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เข้ามาให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆ ชะตาชีวิตจะต้องพบเจอกับปัญหาทั้งทางร่างกายที่มีโรคภัยถามหา อาจจะต้องป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย และปัญหาทางใจในเรื่องของคู่ครอง และครอบครัวที่มักจะเกิดปัญหาขัดใจกันอยู่บ่อย ๆ จนอาจจะสร้างความแตกแยก ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ มักจะต้องครองความโสด หรือเป็นหม้าย ชีวิตจึงจะดีขึ้น