ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ได้รับการประดับแล้ว

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลม มีความสามารถและปฏิญาณไหวพริบดี ทำให้สามารถอ่านใจคนออกได้ง่าย สามารถที่จะวางแผนทำงานอ่านเกมของคู่ต่อสู้ได้ดี มีภาวะความเป็นผู้นำสูง เหมาะกับอาชีพที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัว แต่ต้องระวังในเรื่องความทะเยอทะยานที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้การงานล้มเหลวได้ ต้องค่อยๆทำอย่างใจเย็นและรอบครอบ นิสัยเป็นคนขี้สงสาร มีความเมตตาอารีจนเป็นที่รักใคร่ของผู้คนที่รู้จัก ให้ระวังในการคบมิตร ต้องดูให้ดีเสียก่อน เพราะอาจจะเข้ามาทีเพื่อหวังผลประโยชน์ได้