ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ขณะใดขณะหนึ่ง

ชื่อนี้มีเรื่องของโชคชะตาและวิบากกรรมผสมปนกันอยู่ ทำให้ชีวิตมีเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาสลับกันไปเป็นช่วงๆ เวลาชีวิตได้รับความสุขก็มักจะไม่มั่นคง มักจะมีเรื่องหรือปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแบบฉับพลัน ในคราวทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เป็นคนที่มีนิสัยชอบคิดสิ่งแปลกใหม่ มีความคิดที่แปลกแยกจากสังคม ชอบใช้ชีวิตสันโดษ ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่น มักมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งบ่อยครั้ง