การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง การมีผิวผุดผาด

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้เต็มไปด้วยพลังของความสดใส สดชื่น เต็มไปด้วยพลังของความขยัน ว่องไว กระตือรือร้น ทำให้เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง ทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข ชีวิตพบแต่ความสำเร็จ ทำสิ่งใดลุล่วงไปด้วยดี มีแต่ผู้คนที่รักใคร่อยากเข้าหา มีเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม จะได้คู่ครองที่มีความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แต่คู่ครองที่ได้มักจะเป็นคนอารมณ์ร้อน เอาแต่ใจ ชะตาชีวิตของความรักมักจะตื่นเต้นโลดโผน