ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระเจ้าของแผ่นดิน

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความลึกลับซ่อนเร้นอยู่ในตนเอง มักจะแสดงออกความรู้สึกตรงกันข้ามกับสิ่งที่รู้สึกอยู่จริงๆ เป็นคนที่ไตร่ตรองก่อนพูดอะไรออกไป มีความรอบครอบ ไม่ค่อยสร้างปัญหาให้กับตนเองหากไม่จำเป็น มีความกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจ เป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง กล้าหาญ แต่บางช่วงมักจะมีอารมณ์ของความอ่อนไหวแฝงอยู่ สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ไม่ค่อยมีศัตรู เป็นคนพูดน้อย จนบางครั้งดูเป็นคนเก็บกด ให้ระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาแบบฉับพลัน อาจจะทำให้ชีวิตพบเจอกับความยุ่งยากที่ไม่เคยพบมาก่อน