ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีคุณธรรม

ชื่อนี้เป็นคนทีรักในความชอบธรรม มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมในการทำงาน เป็นคนตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้จะเป็นพวกเดียวกันถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้คุณธรรมในการทำงานสูง อย่างข้าราชการตำรวจ หรือทนายความ อุปสรรคในชีวิตเข้ามาบ้างประปรายพอให้เหน็ดเหนื่อย แต่ไม่หนักหนาสาหัสมากนัก ให้ระวังในเรื่องของการทำงานที่จะคอยสร้างศัตรูจากความคิดที่แปลกแยกจากคนส่วนมากได้ ทำให้มักจะไม่ค่อยเป็นที่ชอบใจของเพื่อนร่วมงาน อาจจะต้องลำบากในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่บ้าง แต่ความดีที่สั่งสมมาจะช่วยทำให้ชะตาชีวิตค่อยๆดีขึ้น ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน แต่อาจจะต้องมีความอดทนอดกลั้นพอสมควร