ชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ความงามอันรุ่งเรือง

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวสูง เป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้าง ยิ้มง่าย มีชีวิตชีวา ทำให้คนอื่นอยากเข้าใกล้ มักจะวางตัวในสังคมได้อย่างน่าชื่นชม มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย หากเป็นหญิงจะมีความเป็นกุลสตรีชั้นสูง อ่อนโยนนุ่นนวล การพูดการจามีความสุภาพอ่อนน้อม มีนิสัยไม่ชอบการวางอำนาจหรือข่มเหงผู้อื่นแม้ตนเองจะมียศหรือชื่อเสียงมากกว่า เป็นคนที่รู้จักการเคารพผู้อื่น ชะตาชีวิตเหมาะกับการทำงานอาชีพการค้าขายที่ต้องติดต่อผู้คน เนื่องจากมีความเฉียบแหลมในการพูดโน้มน้าวและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย