การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง หญิงงาม

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีพลังของธาตุไฟและน้ำในตัวเดียวกันทำให้เป็นคนที่มีนิสัยแปลกแยกในตัวเอง มักจะมีสองบุคลิกสองอารมณ์ความรู้สึก ภายนอกดูเป็นคนกล้าหาญ มีความเข็มแข็ง แข็งแกร่ง แต่ภายในกับแฝงไปด้วยอารมณ์ของความอ่อนไหว ซ่อนเร้นไปด้วยความอ่อนแอ จนบางครั้งดูเป็นคนขี้งอน โกรธง่าย และชอบเอาแต่ใจ ชะตาชีวิตมักจะได้หน้าที่การงานที่ต้องเป็นผู้นำคนอื่น มักจะมีฐานะหน้าที่การงานที่สูง ทำให้บางครั้งกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมา ต้องคอยระวังให้มีสติรอบครอบ