การตั้งชื่อนี้เป็นชื่อมงคลที่ดี เป็นคนที่มีชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบรุ่งโรจน์ตลอด มีฐานะการงานที่มั่นคงสูง คิดการงานสิ่งใดก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นใจความสามารถของตนสูง มักจะตัดสินใจอะไรด้วยความประมาท มีความดื้อรั้น แฝงไปด้วยความรู้สึกดูถูก ข่มเหงผู้อื่น แต่ต้องระวังในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาที่จะทำให้ชีวิตพังทลายได้ เป็นคนที่รักในการใช้ชีวิตอิสระ มีเพื่อนฝูงมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่จะคอยให้การช่วยเหลือได้ในยามทุกข์ยาก