ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีความสวยงาม

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ช่วงชีวิตจะต้องพบเจอกับความผันผวนไม่แน่ไม่นอน ความรุ่งโรจน์ที่เข้ามาก็จะเข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว แต่ก็จะสามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องคอยระวังมีสติรอบครอบอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย นิสัยเป็นคนที่มีความขยันอดทน หนักเอาเบาสู้ จึงทำให้ชีวิตที่ตกต่ำไม่ลำบากมากนัก เป็นคนมีเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมาก มักจะมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้ยามลำบากจากการช่วยเหลือของผู้คนรอบข้าง