การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง บัวหรือสายบัว

การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อมงคลนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในตัวอย่างยิ่งยวด เป็นคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตเกือบจะทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน มีครอบครัวที่อบอุ่น รวมไปถึงคู่ครองที่ดี มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เป็นคนที่ชอบในการลงทุนทางธุรกิจ ชอบการศึกษาหาความรู้ ทำงานกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนใจเย็น ทำให้เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงอยู่ในตัว เป็นที่รักของเพื่อนฝูงและผู้คนรอบข้าง