การตั้งชื่อนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ดอกบัว

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้เป็นชื่อที่มีชีวิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ชะตาชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขสอดแทรกเข้ามาในการดำเนินชีวิตอยู่เรื่อยไป ปัญหามักจะชอบเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วน ทำให้ความรุ่งโรจน์มักจะต้องหยุดชะงักลงกลางครันอยู่บ่อยครั้ง แต่ฐานะหรือหน้าที่การงานมักจะได้รับการนับหน้าถือตาจากสังคม เป็นที่เคารพย่ำเกรงของผู้คนรอบข้าง มีนิสัยสุขุม นุ่มลึก มักจะสามารถวางตัวให้น่าเกรงขามได้ในเกือบทุกๆโอกาส หากมีเจ้านายที่จะทำให้ชีวิตสามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด ความสำเร็จที่ได้รับมาจะต้องมีการร่วมมือกันกับผู้อื่นจึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้