การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ความมีจิตใจที่แน่วแน่

การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อมงคลนี้ มักจะมีเรื่องในโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง เป็นคนที่มีความสามารถในการเก็บเงิน มีความมัธยัสถ์ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ชอบการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ ชอบคิดชอบวางแผน เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าตัดสินใจกับปัญหาที่จะต้องพบเจอกับความเสี่ยงได้อย่างเฉียบแหลม หากเป็นคนที่รักในการทำธุรกิจก็จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ เป็นคนที่รักในความยุติธรรม ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทำให้เป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน