การตั้งชื่อด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ความปรารถนาในเรื่องมงคล

การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อมงคลนี้จะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเก่าคอยหนุนนำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ แต่ชะตาชีวิตมักจะมีเรื่องขอขาดบาดตายเข้ามาให้ได้ตกใจอยู่เสมอ แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้จากบุญวาสนาของเราเอง ชีวิตหน้าที่การงานมักจะเจริญรุ่งเรืองได้ในช่วงแรกเริ่มจนอาจจะทำให้เกิดความกระหยิ่มใจ ลุ่มหลงมัวเมากับลาภยศที่ได้มาจนลืมที่จะเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตมักจะต้องผจญกับความลำบากในช่วงบั้นปลายชีวิตหากไม่ระวังการใช้จ่ายในช่วงที่รุ่งเรือง