ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมากด้วยความประพฤติดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวเองสูง มีความขยันอดทุน มุมานะในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามที่อยู่ตรงหน้า เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย จึงมักจะพบเจอกับการตัดสินใจที่เสี่ยงอยู่เสมอ ชะตาชีวิตในเรื่องของความรักจะได้คนรักที่ดี ชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม มีชีวิตรักที่อบอุ่น ได้คู่ครองที่มีความซื่อสัตย์ แต่ให้ระวังในเรื่องความเจ้าชู้ของตนเองที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆ ต้องคอยระวังระงับอารมณ์ของตนเองให้ดี