ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความแจ่มแจ้งรุ่งเรือง

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ชีวิตมีการประสบความสำเร็จอยู่บ่อยครั้ง แต่มักจะแฝงไปด้วยปัญหาต่างที่แทรกเข้ามา ทำให้ชีวิตความสำเร็จมักจะอยู่ได้ไม่นาน หน้าที่การงานมักจะนำพาซึ่งความผิดหวังมาให้ หากมีผู้ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูจะทำให้ชีวิตสามารถพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ มีบุญวาสนาเก่าคอยเกื้อหนุนทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงลำบากของชีวิตไปได้ด้วยดี แม้ชีวิตจะลุ่มๆดอนๆ แต่ก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อยู่เสมอ