ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีจักรเป็นอาวุธ

ชื่อนี้เป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความกดดันต่างๆในชีวิตมากมาย ด้วยนิสัยที่เป็นคนมีความจริงจังกับการทำงาน และการดำเนินชีวิต มักจะวางแผนและคาดหวังให้ชีวิตเป็นไปตามที่ฝันไว้สูง และมักจะผิดหวังจากความคาดหวังเกินตัวอยู่บ่อยๆ แต่ชีวิตเป็นคนมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ชีวิตจึงมักจะประสบความสำเร็จได้กับเรื่องใหญ่ๆ มีความรุ่งโรจน์รออยู่ในบั้นปลายชีวิต เป็นคนที่มีดวงในเรื่องโชคหรือโอกาสที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่เสมอ