ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง แสงจากดวงจันทร์

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในชีวิตอย่างสูง มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว ทำให้เป็นที่เคารพและน่าเกรงขามสำหรับผู้พบเห็น มักจะได้รับหน้าที่ๆทรงคุณค่า มีฐานะการงานที่มั่นคง มีนิสัยกล้าตัดสินใจในการทำงานต่างๆอย่างกล้าหาญ เป็นคนคิดเร็วทำเร็ว ทำให้บางครั้งมักจะตัดสินใจผิดพลาดได้ ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเข้ามาทำให้การดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเกิดการสูญเสียอย่างฉับพลัน หน้าที่การงานล้มเหลวลงได้ ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังสูง