ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเฉลิมฉลองในชัยชนะ

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีพลังของดาววงที่แฝงไปด้วยอารมณ์ของสงครามอยู่มากจึงทำให้บุคคลผู้นี้มีนิสัยที่ก้าวร้าว แฝงไปด้วยความรุนแรง เร่าร้อน ชอบพูดเสียงดังโวยวาย แต่ภายในกลับแฝงไปด้วยความอ่อนแอ มักจะเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะสร้างความขัดแย้งได้ง่ายๆด้วยนิสัยที่เป็นคนวู่วาม เป็นคนที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ดีในอนาคต หน้าที่การงานมักจะสร้างโอกาสให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ