ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ลูกชายคนที่หก

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน คู่ครองและการดำเนินชีวิต มักจะมีเงินทองให้ใช้อยู่อย่างไม่เคยขามือ ชีวิตจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นคง แต่อาจจะมีช่วงพลิกผันของชีวิต การหยุดชะงักจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากความประมาทของตนเองได้ ความรักและครอบครัวเป็นได้ด้วยดี มีความเป็นผู้นำในตัวเอง หน้าที่การงานราบรื่น หากมีความอดทนและขยันมั่นเพียรจะทำให้สามารถมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี