ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การเป็นร่มฉัตรอันบริสุทธิ์

ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและสนใจในเรื่องของธรรมะและชีวิต มักจะเป็นคนที่มีนิสัยสงบเยือกเย็น เป็นคนใจเย็น ไม่มักโกรธ ไม่ชอบการนินทาหรือดูถูกผู้อื่น มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การคุ้มภัยต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขสบาย และสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ เรื่องร้ายต่างๆที่เข้ามาจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีสติปัญญาและความคิดอ่านที่ดี ชีวิตมีความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนอยู่เสมอ