ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง พระราชพิธีฉลองเศวตรฉัตร

ชื่อนี้นำพามาด้วยอารมณ์ความรุนแรง มีความลุ่มหลงมัวเมาแฝงอยู่ในตัวเอง แต่พลังของความเป็นผู้นำนั้นมีความเฉิดฉายมากกว่าจึงทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางดีมากกว่าที่จะตกต่ำ ชะตาชีวิตจะต้องเป็นผู้นำของครอบครัว รับภาระจากการดูแลผู้อื่นอย่างหนัก ชีวิตมีความสุขแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนัก ชีวิตฐานะการงานมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ชีวิตคู่ครองดำเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดความร้าวฉาน ชีวิตจะมีความสุขสบายในช่วงบั้นปลาย