ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง การมีฉัตรประดับอยู่

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ต้องประสบกับทุกข์ภัยอยู่กับตัว เป็นเงาตามติดที่มักจะคอยฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวหน้าต่อไป แต่ด้วยบุญวาสนาและอุปนิสัยที่เป็นที่รักของผู้อื่น ปัญหาต่างๆที่มีมักจะได้รับการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ทันการก่อนที่จะลุกลามบานปลาย สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานและฐานะความมั่นคงในชีวิตทั้งสิ้น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะนำพาชีวิตให้ดำเนินไปในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวในการใช้ชีวิตทำให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งและรอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในชีวิตได้เป็นอย่างดี