ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความพอใจ

ชื่อนี้เป็นชื่อของพลังในด้านบวก ช่วยส่งเสริมดวงของชีวิตให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทอง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า สามารถดำเนินธุรกิจหรือวางแผนงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ปัญหาต่างๆมักจะไม่ค่อยเข้ามาสร้างความลำบากในชีวิต แต่ฐานะจะไม่ค่อยมั่นคง ด้วยอุปนิสัยที่มีความแปรปรวนอยู่ในตัว แฝงไปด้วยอารมณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้การตัดสินใจสิ่งต่างๆมักจะผิดพลาดเกิดความล้มเหลวขึ้นได้อย่างฉับพลัน ชีวิตอาจจะเกิดการหักเหไม่แน่นอน