ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ความรักเท่าชีวิต

ชื่อนี้เป็นชื่อที่มีชะตาชีวิตดีเยี่ยมเป็นอย่างมาก ดวงชีวิตมีความสุขสบาย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่เด็ก ไม่ค่อยมีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตมากนัก ชีวิตมีแต่ความราบรื่นไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนในใจ หน้าที่การงานได้มาอย่างง่ายดายด้วยการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่ และยังมีความเฉลียวฉลาดเป็นทุนเดิม เป็นคนที่มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูด เป็นที่เคารพของผู้อื่น และมีมิตรรอบข้างอย่างมากมาย