ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ทำให้ชีวิตมีความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้าได้อย่างไม่ยาก แต่ต้องคอยระวังควบคุมสติของตัวเองให้ดีในเรื่องของคำพูด เพราะเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมา มักจะชอบพูดตรงๆ และบางครั้งก็มักจะโวยวายอารมณ์ร้อนได้ง่าย ทำให้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งมีผลต่อหน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้าได้ ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของคู่ครองทำให้ชีวิตต้องอยู่เป็นโสดจนถึงบั้นปลายชีวิตได้