ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีผิวพรรณงาม

ชื่อนี้เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อม กิริยามารยาทมีความเรียบร้อย ทำให้เป็นที่รักและเอ็นดูของญาติผู้ใหญ่ ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีพลังของความกระตือรือร้นคอยหนุนนำชีวิต ทำให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ย่อท้อต่อหน้าที่การงานที่ทำ เป็นคนเก็บเงินเก่ง ทำให้ชีวิตมีความสุขสบายในภายภาคหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรื่องของความรักต้องระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ต้องพิจารณาให้ดีและไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆ