ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เป็นที่รู้จักของผู้อื่น

ชื่อนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลที่มีกำลังของดวงดาวคอยให้การหนุนนำชีวิต ทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เรียกได้ว่าดีมาก แต่ชีวิตมักจะมีความไม่มั่นคง มีความรวนเรจากอุปสรรคที่เข้ามา มีการงานใหญ่โต เป็นที่เคารพของผู้คนรอบข้างแต่ก็มักจะต้องเจอกับปัญหาจนชีวิตตกต่ำลุ่มๆดอนๆได้ ดังนั้นต้องทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ฟุ่มเฟือย แต่ด้วยมีนิสัยที่อดทน กล้าได้กล้าเสีย มีความรับผิดชอบสูง จึงทำให้ชีวิตสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่น