การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อมงคลนี้เป็นชื่อของผู้ที่มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชีวิตและ ความสำเร็จ เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสำเร็จรอบด้าน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ อย่าง แต่อุปสรรคที่สำคัญในชีวิตนั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่ต้องคอยระวังในช่วงที่ต้องมีการเดินทาง อย่าหักโหมในการทำงานหนักจนเกินไป ระวังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้าง เพราะอาจจะทำให้การงานชะงักลงได้ แต่อย่างไรก็ดีปัญหาเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงเพราะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ตลอด