ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้คงอยู่

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีความรุ่งเรืองในการประกอบกิจการงาน ทำหน้าที่ๆได้รับมอบหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี มักจะมีงานล้นมือ ต้องคอยสะสางอยู่ตลอดเวลา เป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง ชอบให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอยู่เสมอ เป็นคนที่มีจิตใจดี
มีความน้อบน้อม รู้จักกาลเทศะ อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่เสมอ แต่ต้องระวังในเรื่องหูเบาที่อาจจะทำให้ถูกหลอกลวงเอาได้