ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่สามารถหยั่งรู้

ชื่อนี้ชีวิตเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาที่เข้ามาให้ต้องเกิดความทุกข์ใจ ชีวิตมีความก้าวหน้าเป็นตัวผลักนำชีวิตให้เดินไปบนเส้นทางของความสำเร็จ อนาคตจะเป็นผู้ที่มีชะตาชีวิตที่ร่ำรวย มีชื่อเสียง อยู่ในแวดวงของผู้มีอิทธิพล เป็นที่ย่ำเกรงและเคารพนับถือ แต่ต้องระวังอย่าชะล่าใจ ชีวิตอาจจะเจอกับจุดพลิกผัน อย่างการสูญเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว