ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรู้

ชื่อนี้เป็นผู้ที่มีพลังของความอ่อนไหวอยู่ในใจ เป็นคนมองโลกอย่างซับซ้อน มีความลึกลับอยู่ในตนเอง มีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างจากสังคมส่วนมาก มักจะชอบการจินตนาการและคิดทำสิ่งแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอ โดยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงในการทำงาน มีเป้าหมายชีวิตที่วางแผนเอาไว้ เป็นคนที่กล้าเสี่ยงกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่เกรงกลัว หน้าที่การงานอาจจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเอาไว้บ้าง