ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่หยั่งรู้

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่ชีวิตไม่ต้องการความทะเยอทะยาน แต่หน้าที่การงานก็มีเข้ามาอย่างไม่ขาดมือ ชอบใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจหรือการทำตามๆกัน เป็นคนที่มีความเรียบง่าย กินง่ายอยู่ง่าย มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง เป็นคนที่เก็บเงินเก่ง ไม่ชอบการสร้างหนี้สิน จึงทำให้มีเงินทองเก็บเอาไว้ใช้ยามขัดสนอยู่ไม่น้อย ส่วนในเรื่องคู่ครองนั้นถือว่าอัพชค เพราะจะได้คู่ครองที่ไม่ดีนัก