ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง รัศมีแห่งความรู้

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้อื่นให้เข้าหาอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มีเป้าหมายชีวิต และวางแผนชีวิตเอาไว้อย่างดี มีความสามารถในการทำตามเป้าหมายต่างๆให้ลุล่วงไปได้ เป็นผู้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ที่มีนิสัย เชื่อมั่นในความสามารถของตน มีความมุ่งมั่นสูง รักศักดิ์ศรีของตนเองยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด มีความหยิ่งทะนงแฝงอยู่ภายใน แต่เป็นคนที่ถ่อมตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ จึงทำให้เป็นที่รักและถูกชื่นชมเสมอ