ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้มีความรู้อันมีค่า

ชื่อนี้เป็นชื่อที่ดี แต่ต้องระวังปัญหาที่จะเข้ามาโดยเป็นบุคคลภายนอกที่นำพาเข้ามา หน้าที่การงานอาจจะล้มเหลวจากเอนร่วมงาน อาจจะถูกแย่งงานอย่างไม่เป็นธรรม มักจะถูกกลั่นแกล้งหรือนินทาอยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องด้วยเป็นคนที่มีความสามารถสูง จึงทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ แต่อาจจะเกิดอุปสรรคอยู่บ้าง เงินทองมีให้ใช้ย่างไม่ขาดมือ ไม่มีเรื่องกังวลมากมายนักหากไม่เก็บมาใส่ใจ ชีวิตมีความสุขและทุกข์บางตามอรรถภาพ อนาคตจะกลายเป็นผู้นำหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง