การตั้งชื่อลูกด้วยชื่อมงคลนี้มีความหมายชื่อสื่อถึง ผู้ที่มีญาณอันประเสริฐ

ชื่อมงคลนี้เป็นชื่อที่มักจะเต็มไปด้วยความคิด ความเพ้อฝัน จึงส่งเสริมให้บุคคลนี้มีอุปนิสัยรักการจินตนาการ ชอบการทำงานที่ต้องใช้ความคิด ชอบสร้างสรรค์ไอเดียสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอ เป็นคนที่มีความสามารถในการเดา มีความแม่นยำสูงในการคาดคะเนเรื่องราวในอนาคต ทำให้สามารถที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้ มีความฉลาดหลักแหลม สามารถจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้รวดเร็ว จึงทำให้มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าและมีชื่อเสียงในอนาคต