ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีปัญญา

ชื่อนี้ชีวิตมีทั้งช่วงดีและร้ายปะปนกันไป ทำให้บางช่วงชีวิตต้องเจอกับความตกต่ำถึงขีดสุด แต่บางช่วงชีวิตกลับรุ่งโรจน์อย่างสุดๆเช่นเดียวกัน โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อผู้อื่น มีความน้อบน้อมถ่อมตน ทำให้เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ ยามลำบากจึงมีคนคอยเข้ามาให้การจุนเจือ ช่วงยากลำบากจึงเกิดขึ้นไม่นานนัก ในยามรุ่งโรจน์จึงต้องพึงเก็บหอมรอมริบเอาไว้บ้าง เพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะไม่มั่นคงอีกเมื่อใด