การตั้งชื่อด้วยชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้ชีวิตเริ่มต้นด้วยปัญหาของความทุกข์ เป็นคนที่มีเรื่องให้ทุกข์ใจต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ แต่อุปสรรคเหล่านี้ทำให้บุคคลนี้เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง อดทน และพากเพียร มีความมั่นใจในการทำงาน สามารถผ่านพ้นเรื่องยากลำบากไปได้แม้ว่าจะทุลักทุเลบ้างก็ตาม การประสบความสำเร็จในชีวิตจึงมีให้เห็นอย่างแน่นอน แต่ต้องตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท อย่าฟุ่มเฟือยเมื่อได้ทรัพย์มาก เพราะหน้าที่การงานที่ได้มามักจะไม่ค่อยมีความมั่นคงมากนัก