ชื่อนี้เป็นชื่อมงคลมีความหมายชื่อสื่อถึง ที่แห่งดวงใจ

ผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อนี้จะเป็นคนที่มีนิสัยจริงจังกับการใช้ชีวิตอยู่พอสมควร หน้าที่การงานมักจะได้มาจากความสามารถของตน เพราะเป็นคนที่ฉลาด มีความรู้ จดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างแม่นยำ สมารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรอบครอบและรวดเร็ว ชีวิตจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดาย ฐานะและหน้าที่การงานมีความมั่นคง ร่ำรวย มีทรัพย์สินอยู่มากมาย ในส่วนของชีวิตคู่จะได้คู่ครองที่ดีพอสมควร ชีวิตครอบครัวจึงประสบกับความสำเร็จได้เป็นอย่างดี