ชื่อนี้เป็นชื่อมงคลมีความหมายชื่อสื่อถึง ความดีงามด้วยความรู้

ชื่อมงคลนี้เป็นชื่อของคนที่มีอารมณ์เย็น เป็นคนจิตจี มีความเมตตากรุณา ยิ้มแย้มใจใส สามารถเข้ากับผู้อื่นได้อย่างไม่ยากเย็น ส่วนในเรื่องของความสามารถนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีสมาธิในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจดจ่อกับหน้าที่การงานที่อยู่ตรงหน้าได้ งานที่ออกมาจึงมีประสิทธิภาพ หน้าที่การงานอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดบ้างเป็นครั้งคราว ชีวิตมีความกดดันจากคนรอบข้าง แต่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุขพอสมควร