ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่มีฤทธิ์ในการรบ

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อความยากลำบาก ทำให้เป็นที่เชิดชูและยกย่องจากคนรอบข้าง มีความขยันมั่นเพียร แต่ต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ย่อท้อ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาจึงไม่ทำให้ชีวิตเกิดการพลิกผันจนตกต่ำ มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดี อนาคตจะเป็นคนที่มีอันจะกิน มีความสุขสบายในการดำเนินชีวิต เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองอย่างสมบูรณ์พร้อม