ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ซึ่งมีพลังของนักปราชญ์

ชื่อนี้เป็นบุคคลที่รักความก้าวหน้า มีความเฉลียวฉลาดแฝงอยู่ในตัว ชอบการศึกษาหาความรู้ ชอบการสังเกตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบความตื่นเต้นและท้าทาย มีความฝันที่มุ่งมั่นจะทำให้ประสบความสำเร็จ จะมีความเพียรพยายามอย่างสูงในการทำตามความต้องการของตนเองให้สำเร็จผล หน้าที่การงานจะได้งานที่มีความก้าวหน้า และได้มาด้วยความสามารถของตนเอง ทำให้อนาคตจะเป็นคนที่มีความมั่นคง มีเงินทองใช้สอยอย่างไม่ขาดมือ และมีชีวิตที่สุขสบาย