ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง

ชื่อนี้เป็นคนที่ชอบความแลปกใหม่ รักชีวิตสันโดษ รักความอิสระและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังความสามารถแฝงอยู่ในตัวอย่างมาก ทำให้เป็นคนที่มีชีวิตชีวา หน้าที่การงานมักจะต้องออกเดินทาง ชอบงานที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบการทำงานที่ย่ำอยู่กับที่ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยอยู่เป็นหลักแหล่ง ความมั่นคงในชีวิตไม่ค่อยยืนยาว ทรัพย์สินเงินทองพอมีพอกินตามฐานะที่เป็นอยู่อย่างสุขสบายตามสมควร ส่วนในเรื่องของคู่ครองอาจจะต้องระวังเอาไว้บ้าง เพราะอาจจะนำเอาปัญหาเข้ามาด้วย