ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ปราชญ์ที่มีผิวดี

ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะใฝ่สูง ชอบการเข้าสังคม ชอบความหรูหราและความสบาย แต่เป็นคนที่มีความถ่อมตัวจึงทำให้เป็นที่รักของคนที่รู้จัก เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมาย มีบุญวาสนาดี ทำให้มีแต่มิตรแท้ที่เข้ามาในชีวิต เป็นคนรักการแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จึงชอบการทำงานที่ไม่จำเจหรือซ้ำซาก ชอบการออกเดินทาง จึงมักจะได้งานที่ต้องเดินทางไปไกลบ้าน ฐานะอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควร แต่ก็ถือว่าสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข