ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่เต็มไปด้วยความฉลาด

ชื่อนี้เป็นคนที่มีความพากเพียรสูง มีความอดทนอดกลั้นต่อชะตาชีวิตของตนเองเป็นอย่างดี มีความมั่นใจและมุ่งมั่นในการทำตามความฝันของตนเองให้ประสบความสำเร็จ หน้าที่การงานมักจะมีความรุ่งเรือง แต่ระวังการลงทุนในธุรกิจ ต้องรอบครอบและไม่ประมาท เพราะเสี่ยงต่อการล้มเหลวเอาได้ง่ายๆ ชีวิตในอนาคตจะเป็นคนที่มีความรุ่งเรือง มีชื่อเสียง ได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้าง ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความสบาย แทบจะไม่มีปัญหาเข้ามาให้กังวลใจ