ชื่อนี้มีความหมายสื่อถึง ผู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้

ชื่อนี้เป็นคนที่มักจะกระวนกระวายใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงาน มักจะวอกแวกอยู่ตลอดเวลา ต้องพยายามสร้างสติให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและรุ่งเรืองแต่ไม่มั่นคงในระยะยาว ต้องพยายามวางแผนในอนาคตเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบให้ดี อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตอาจจะมีน้อยบ้างมากบ้างตามเวรกรรมและบุญวาสนาที่เคยสร้างเอาไว้ คู่ครองที่ดีอาจจะเข้ามาช้า จนต้องพบเจอกับคนที่ไม่จริงใจเข้ามาทำให้ชีวิตต้องรวนเรอยู่บ้าง